Nee, ik hoef niet meer naar de rechtbank. Ik ben al beëdigd en mag overal in Nederland trouwen. Wel dient er bij de gemeente waar jullie huwelijk plaats vindt een aanwijzingsbesluit voor één dag opgemaakt te worden. Hiervoor berekent men leges die het bruidspaar betaalt. Per gemeente is dit tarief anders .